لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 07:17
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TR
مخفف عبارت TR
Tricuspid Regurgitation
نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان در...