لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:26
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
LGPL
مخفف عبارت LGPL
Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروان...