لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی ب...
CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد ...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس ...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...