لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...