لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:19
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CRUSH
مخفف عبارت CRUSH
Committee for the Responsible Use of Silver in Healt ...
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلا...
RPL
مخفف عبارت RPL
Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی...
IFRS
مخفف عبارت IFRS
International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی ب...
SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...