مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
PE
مخفف عبارت PE
Premature Ejaculation
انزال زودرس یا زودانزالی (PE) یکی از...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
SMN
مخفف عبارت SMN
Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
CETV
مخفف عبارت CETV
Central European Media Enterprises
سی‌ای‌تی‌وی، (CETV) شرکت رسانه‌های...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
CSC
مخفف عبارت CSC
Computer Sciences Corporation
سی‌اس‌سی، شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی...
UJT
مخفف عبارت UJT
UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
AED
مخفف عبارت AED
Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی برای...