لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:33
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CETV
مخفف عبارت CETV
Central European Media Enterprises
سی‌ای‌تی‌وی، (CETV) شرکت رسانه‌های...