لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خ...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
UCSC
مخفف عبارت UCSC
University of California, Santa Cruz
مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگا...
TA
مخفف عبارت TA
Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
OBIX
مخفف عبارت OBIX
Open Building Information Exchange
برنامه نویسی تبادل اطلاعات ساختمان...
SCTP
مخفف عبارت SCTP
Stream Control Transmission Protocol
پروتکل انتقال کنترل جریان در شبکه ...