لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IVVF
مخفف عبارت IVVF
Independent Verification and Validation Facility
مرکز تصدیق و اعتبارسنجی مستقل (IVV...
RPD
مخفف عبارت RPD
Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کو...
NYPD
مخفف عبارت NYPD
New York City Police Department
ادارهٔ پلیس نیویورک تاسیس ۱۸۴۵، اد...