لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HDI
مخفف عبارت HDI
High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار ب...