لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:15
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلم...