لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

شابک
مخفف عبارت شابک
شماره استاندارد بین‌المللی کتاب
شابک (ISBN)، سرنام عبارت شماره ...
ISSN
مخفف عبارت ISSN
International Standard Serial Number
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...
ISI
مخفف عبارت ISI
Institute for Scientific Information
مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI در سال ...
ISBN
مخفف عبارت ISBN
International Standard Book Number
شابک (ISBN)، سرنام عبارت شماره است...