لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CE
مخفف عبارت CE
Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری د...
EMV
مخفف عبارت EMV
EuroPay, MasterCard, Visa
از آنجا که سرویس دهندگان بسیاری در...
QCIF
مخفف عبارت QCIF
Quarter Common Intermediate Format
اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده ...
ISBD
مخفف عبارت ISBD
International Standard Bibliographic Description
اين استاندارد كه به استاندارد بين‌...
فیپا
مخفف عبارت فیپا
فهرست نويسي پيش از انتشار
فیپا عبارت است از فهرست نويسي توصي...
HACCP
مخفف عبارت HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point
روش تجزیه و تحلیل خطرو کنترل نقاط ...
NIST
مخفف عبارت NIST
National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تا...
TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیس...
ASTM
مخفف عبارت ASTM
American Society for Testing and Materials
یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌ال...
MSRP
مخفف عبارت MSRP
Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کال...
OHSAS
مخفف عبارت OHSAS
Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHS...
SDH
مخفف عبارت SDH
‏Synchronous Digital Hierarchy
سلسله همگاه رقمی* یا چنانکه بیشتر ...