لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:08

مخفف IQ

Installation Qualification

پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و راه اندازی دستگاه های خطوط تولید می باشد.
IQ