لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 21:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IQ

Installation Qualification

پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و راه اندازی دستگاه های خطوط تولید می باشد.
IQ