لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:30

مخفف IQ

Installation Qualification

پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و راه اندازی دستگاه های خطوط تولید می باشد.
IQ