لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:13

مخفف EUAV

Equilvalent Uniform Annual Value

ارزش سالیانه یکنواخت