لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:00

مخفف EUAV

Equilvalent Uniform Annual Value

ارزش سالیانه یکنواخت