لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:08

مخفف JPA

Java Persistence API

یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM را در جاوا توضیح می دهد.
این استاندارد حاوی یک فایل PDF و یک فایل JAR است .
JPA