لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف JPA

Java Persistence API

یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM را در جاوا توضیح می دهد.
این استاندارد حاوی یک فایل PDF و یک فایل JAR است .
JPA