لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:27

مخفف JPA

Java Persistence API

یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM را در جاوا توضیح می دهد.
این استاندارد حاوی یک فایل PDF و یک فایل JAR است .
JPA