لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:53

مخفف PWHT

Post Weld Heat Treatment

بررسی ترك ناشی از عملیات حرارتي بعد از جوشكاری
PWHT