لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:50
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AGG

Aggregate

در بازی فیفا به معنای تجمیع ( مجموع گل‌های رفت و برگشت ) می باشد.
AGG