لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:44
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IWAF

Iran Association Wrestling Federation

فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران (IAWF) یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی در ایران است که امور مربوط به کشتی در ایران را اداره می‌کند.
IWAF