لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 12:51
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens

فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه باستان
FIVA