لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 08:14
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMA

Mixed Martial Arts

نوعی ورزش شبیه بوکس
MMA