لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 13:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RAFAT

Royal Air Force Aerobatic Team

نام تیمی در مسابقات مانور هواپیمایی (آمریکا)
RAFAT