مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
BWG
مخفف عبارت BWG
Birmingham Wire Gauge
BWG برای قطر میخ با واحد بين‌المللي گيج...
THD
مخفف عبارت THD
Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...