لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AADT
مخفف عبارت AADT
Average Annual Daily Traffic
متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، ح...
OOAD
مخفف عبارت OOAD
Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نر...
MMP
مخفف عبارت MMP
Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار ک...
ILS
مخفف عبارت ILS
Instrument Landing System
سیستم خودکار فرود در هواپیماها که ...
SCM
مخفف عبارت SCM
—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از ...
KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي ا...