مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
CFD
مخفف عبارت CFD
Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی...
MST
مخفف عبارت MST
Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
PCM
مخفف عبارت PCM
Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
CBE
مخفف عبارت CBE
Commercial Bid Evaluation
ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در...
MVP
مخفف عبارت MVP
Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...
CFE
مخفف عبارت CFE
Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (CFE)...
IPS
مخفف عبارت IPS
Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...
MDS
مخفف عبارت MDS
Multi Dimensional Scaling
یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری...