لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:51
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AADT
مخفف عبارت AADT
Average Annual Daily Traffic
متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، ح...
OOAD
مخفف عبارت OOAD
Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نر...
MMP
مخفف عبارت MMP
Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار ک...
ILS
مخفف عبارت ILS
Instrument Landing System
سیستم خودکار فرود در هواپیماها که ...