لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دری...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی...
CFD
مخفف عبارت CFD
Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌...
CBE
مخفف عبارت CBE
Commercial Bid Evaluation
ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده د...