مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
MEDS
مخفف عبارت MEDS
Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...
TBD
مخفف عبارت TBD
Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها...
TRORS
مخفف عبارت TRORS
Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...
PKM
مخفف عبارت PKM
Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی...
MOM
مخفف عبارت MOM
Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....