لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MEDS
مخفف عبارت MEDS
Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامان...
TBD
مخفف عبارت TBD
Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اج...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) م...
PKM
مخفف عبارت PKM
Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای ا...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیر...
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دری...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی...