لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPV

Pay Per View

پرداخت به ازای نمایش ( عبارت تخصصی در تبلیغات آنلاین )
PPV