لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SEAL

Sea, Air, Land

دریا، هوا، زمین (عضو تیم نیروهای ویژه نیروی دریایی ایالات متحده)
SEAL