لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 21:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TQ

Technical Query

سوال فنی، این اصطلاح در پروژه های عمرانی که تامین کننده خارجی دارند استفاده می شود
TQ