لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:46
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BIN

Bank Identification Number

شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره شناسایی بانک یا BIN می‌باشد و نشان دهنده این است که کارت فوق توسط کدام بانک صادر شده است.
BIN