لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AoV

Angel of View

اصطلاح HFoV و یا AoV نامی رایج برای بیان زاویه دید است. واحد اندازه گیری زاویه دید درجه (مانند°۶۰, °۱۲۰, °۱۸۰) می باشد و به محدوده ی پوشش افقی اطلاق می شود.

AoV