لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:13

مخفف SPP

Security and Prosperity Partnership

امنیت و مشارکت رفاه و مشکلات