لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:48
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MA

Moving Average

نوعی میانگین است که در علوم اقتصادی و مالی استفاده می شود.
MA