لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:30
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OOAD

Object Oriented Analysis and Design

تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم افزار
OOAD