لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 04:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ILS

Instrument Landing System

سیستم خودکار فرود در هواپیماها که معمولا در آب و هوای نامساعد نقش حیاتی را در فرود هواپیما ایفا میکند.
ILS