لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SPECT
مخفف عبارت SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography
برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرا...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای اس...
IDL
مخفف عبارت IDL
International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...
DRM
مخفف عبارت DRM
Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی...
GCRV
مخفف عبارت GCRV
General Catalogue of Stellar Radial Velocities
فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی ستاره‌ا...
DSC
مخفف عبارت DSC
Differential Scanning Calorimetry
DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در...
CRM
مخفف عبارت CRM
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآی...
BTSP
مخفف عبارت BTSP
Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد (bot...
TSP
مخفف عبارت TSP
Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مش...