لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PID
مخفف عبارت PID
Proportional Integral Derivative
الگوریتم پی‌آی‌دی از رایج‌ترین نمو...
TTL
مخفف عبارت TTL
Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های ...
RTECS
مخفف عبارت RTECS
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
پایگاه داده های از داده‌های فراهم ...
NSOM
مخفف عبارت NSOM
Near Field Scanning Optical Microscopy
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نو...
SASM
مخفف عبارت SASM
Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نو...
STM
مخفف عبارت STM
Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ا...
TEM
مخفف عبارت TEM
Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نو...
XPS
مخفف عبارت XPS
X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XP...
PAM
مخفف عبارت PAM
Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...