لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 23:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EPR
مخفف عبارت EPR
Electron Paramagnetic Resonance
تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک...
PDE
مخفف عبارت PDE
Partial Differential Equations
معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ا...
KEO
مخفف عبارت KEO
Kuroshio Extension Observatory
کئو (KEO)، ماهواره‌ای است که در قر...
KCL
مخفف عبارت KCL
Kirchhoff's Circuit Laws
قانون‌های مداری کرشهف قوانینی است ...
ASIC
مخفف عبارت ASIC
Application Specific Integrated Circuit
مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (به اخ...