لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SAL
مخفف عبارت SAL
Sterility Assurance Level
سطح اطمینان در سترون‌سازی یا به اخ...
SPT
مخفف عبارت SPT
Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...
EPR
مخفف عبارت EPR
Electron Paramagnetic Resonance
تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک...