لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:53
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ACI
مخفف عبارت ACI
American Concrete Institute
موسسه بتن آمریکا که به اختصار اِی‌...
RFID
مخفف عبارت RFID
Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی ...
NYHA
مخفف عبارت NYHA
New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملک...
FLOPS
مخفف عبارت FLOPS
FLoating point OPerations per Second
فلاپس به معنی عملیات شناور هر نقطه...
IOPS
مخفف عبارت IOPS
Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متدا...
ATV
مخفف عبارت ATV
Automated Transfer Vehicle
فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بد...
ISS
مخفف عبارت ISS
International Space Station
ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگا...