لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:38
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HMAC
مخفف عبارت HMAC
Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام بر...
CVD
مخفف عبارت CVD
Chemical Vapor Deposition
انباشت به روش تبخیر شیمیایی یا رسو...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود ...
MASER
مخفف عبارت MASER
Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiatio ...
اين پديده يكي از چشمه هاي نوري است...
GEM
مخفف عبارت GEM
Global Entrepreneurship Monitor
دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیو...
OCB
مخفف عبارت OCB
Organizational Citizenship Behaviour
مفهوم « رفتار شهروندی سازمانی » ( ...
CVT
مخفف عبارت CVT
Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئونار...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC...
ACI
مخفف عبارت ACI
American Concrete Institute
موسسه بتن آمریکا که به اختصار اِی‌...
RFID
مخفف عبارت RFID
Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی ...
NYHA
مخفف عبارت NYHA
New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملک...