لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 15:32
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی ا...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی ...
QAM
مخفف عبارت QAM
Quadrature Amplitude Modulation
یک سیستم مخابراتی به صورت عموم دیت...
HMAC
مخفف عبارت HMAC
Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام بر...
CVD
مخفف عبارت CVD
Chemical Vapor Deposition
انباشت به روش تبخیر شیمیایی یا رسو...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود ...
MASER
مخفف عبارت MASER
Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiatio ...
اين پديده يكي از چشمه هاي نوري است...
GEM
مخفف عبارت GEM
Global Entrepreneurship Monitor
دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیو...
OCB
مخفف عبارت OCB
Organizational Citizenship Behaviour
مفهوم « رفتار شهروندی سازمانی » ( ...
CVT
مخفف عبارت CVT
Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئونار...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC...