لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:46
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ELF
مخفف عبارت ELF
Extremely Low Frequency
سامد بس‌پایین در تقسیم‌بندی اتحادی...
RAS
مخفف عبارت RAS
Reticular Activating System
شبکه ای کوچک از یاخته ها به طول حد...
RWF
مخفف عبارت RWF
Reading With out Forgetting
به معنای خواندن بدون فراموشی می با...
ICF
مخفف عبارت ICF
Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ ن...
RHIC
مخفف عبارت RHIC
Relativistic Heavy Ion Collider
برخوردهنده یون‌های سنگین نسبیتی‏ ک...
LSD
مخفف عبارت LSD
Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرج...
ACSOPRI
مخفف عبارت ACSOPRI
Automatic Collection System Observation Radar Inform ...
مجموعه رادار هواشناسي ACSOPRI مجمو...