لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SNAP
مخفف عبارت SNAP
Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator
مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG) ...
ADS
مخفف عبارت ADS
Astrophysics Data System
ای‌دی‌اس به معنی (سیستم داده های ا...
AGR
مخفف عبارت AGR
Advanced Gas-cooled Reactor
اکتور پیشرفته گاز سرد معروف به راک...