لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:29

مخفف RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem

مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع
یا
محدودیت منابع مسئله برنامه ریزی پروژه
RCPSP