لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:33

مخفف RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem

مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع
یا
محدودیت منابع مسئله برنامه ریزی پروژه