لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:17
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BTPPC

Benzyl Triphenyl Phos Phonium Chloride

مخفف ترکیب شیمیایی سنتز شده هستش
BTPPC