لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:28

مخفف BTPPC

Benzyl Triphenyl Phos Phonium Chloride

مخفف ترکیب شیمیایی سنتز شده هستش