لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IR

Integrated Reporting

گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.
IR