لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:30

مخفف IR

Integrated Reporting

گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.
IR