لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 12:17

مخفف IR

Integrated Reporting

گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.
IR