لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:42

مخفف LIM

Limit

یک عبارت ریاضی به معنی حد (نزدیک شدن به یک عدد)
LIM