لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:17

مخفف RWF

Reading With out Forgetting

به معنای خواندن بدون فراموشی می باشد که یک روش برای حفظ کردن مطالب مفید به صورت خلاصه می باشد و دارای 8 مرحله است.