لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:22

مخفف CFC

Chloro Fluoro Carbon

گازهایی که استفاده از آن ها موجب تخریب لایه اوزون میشود مانند اسپری های آیسرول.
CFC