لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:19

مخفف CFC

Chloro Fluoro Carbon

گازهایی که استفاده از آن ها موجب تخریب لایه اوزون میشود مانند اسپری های آیسرول.
CFC