مخفف کلمه FTA


( Free-Trade Agreement ) قرارداد تجارت آزادFTA
بازگشت به صفحه قبل