مخفف کلمه F


( Full ) عبارت F در داشبورد ( درجه بنزنین ) ماشین، به معنای پر یا کامل می‌باشد.F
بازگشت به صفحه قبل