مخفف کلمه ETC


( Electronic Traction Control )
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در سرعت بالای 40 کیلومتر وارد عمل شده و با قفل دیفرانسیل در ارتباط است)
ETC
بازگشت به صفحه قبل