مخفف کلمه BLDG


( Building )
Bldg در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای ساختمان (Building) هست.
BLDG
بازگشت به صفحه قبل